4Kids2tellDiabeteszorg in de thuissituatie


4kids2tell is ervan overtuigd dat de inzet van kinderverpleegkundige zorg in combinatie met medisch pedagogische begeleiding/coaching binnen gezinnen werkt om het kind achter de chronische ziekte (diabetes mellitus type 1) te bereiken.

4kids2tell speelt in op deze behoefte door in de thuissituatie deze specifieke zorgverlening te bieden, in samenwerking en afstemming met het kind en de ouders, de behandelend kinderarts en kinderdiabetesverpleegkundige en zo nodig met andere professionals.


De kinderverpleegkundige zorg in combinatie met medisch pedagogische begeleiding kan bestaan uit:


  • Het kind (en/of ouders, docenten) helpen bij het overwinnen van prikangst.
  • Het kind (en/of ouders, docenten) ondersteunen bij het uitvoeren van de medisch-technische handelingen en helpen structuur en begrip te brengen in de behandeling van de diabetes in de thuissituatie.
  • Ouders en kind zelfvertrouwen geven bij het omgaan met hypo’s en hypers.
  • Het individueel coachen van het kind met diabetes, ouders, brusjes (broertjes en zusjes).
  • Voorlichting en ondersteuning op de Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf, Basis- en
  • Voortgezet onderwijs, Sport/vrije tijdsbesteding.
  • Het sociale netwerk van het kind en het gezin in kaart brengen en ondersteuning bieden daar waar nodig.
  • Praktische opvoedondersteuning specifiek gericht op en gerelateerd aan de diabetes van het kind.


De 4kids2tell aanpak heeft inmiddels bewezen dat deze aanpak acute en chronische complicaties kan voorkomen