Activerende Zorgcoach FoliantWij bieden ambulante begeleiding op maat. Daarbij onderscheiden we ons door onze aanpak: de ondersteuning is gericht op de individuele zorgvraag en we volgen dus niet zozeer een bepaald protocol.

We nemen de zorg niet over, maar werken toe naar eigen kracht van de cliënt.

De hulp vindt plaats bij u thuis, op school of op het werk, of in onze locatie in Dongen.


Voor wie?

Wij zijn er voor individuele cliënten en voor ouders/opvoeders/partners, onder andere als het gaat om ondersteuning binnen het autisme spectrum, meerdere intelligentieniveaus, AD(H)D en complexe ondersteuningsvragen.

Voorbeelden van ondersteuning op maat

  • op werk of school met competentiegerichte ondersteuning
  • in de ontwikkeling naar zelfstandigheid
  • in plannen en organiseren
  • in leren omgaan met je eigen emoties en van de ander
  • in sociale situaties/vaardigheden
  • in de opvoeding.

Voorbeelden van complexe begeleidingsvragen:

  • begeleide omgang tussen ouder en kind in een veilige setting, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van ouder en kind
  • ondersteuning bij gesprekken met verschillende instanties, bijvoorbeeld over financiën
  • ondersteuning bij huishoudelijke taken

Hoe werkt het?

Uw vraag om begeleiding of ondersteuning stelt u op samen met de consulent van uw gemeente of met de huisarts of praktijkondersteuner. Met de indicatie of verwijzing kunt u vervolgens bij ons terecht.

Wij geven samen met u de ondersteunings-/begeleidingsdoelen vorm in het zorgplan. Dit zorgplan en deze doelen zijn de richtlijnen voor de hulp die wij u gaan bieden. Dat doen we op een laagdrempelige manier en in een open en eerlijk contact. Vertrouwen in elkaar is de basis, vandaaruit werken we aan de gestelde doelen.

We overleggen en werken samen met eventuele andere betrokken partijen. Denk aan ouders/verzorgers en andere zorgverleners. Zo kunnen we samen de ondersteuningsvraag beantwoorden en laten we de hulp aan de cliënt zo soepel mogelijk verlopen. Hierbij passen bijvoorbeeld psycho-educatie (voorlichting) en opvoedstrategieën.