Orthopedagogische Praktijk Boom (OPB)OPB is een organisatie die zich richt op de ondersteuning van kinderen, jongeren en hun omgeving in

West Brabant West, West Brabant Oost, Hart van Brabant en Zuid Holland Zuid.

We voeren diagnostiek en behandeling uit op de volgende gebieden:

• leerstoornissen zoals ernstige dyslexie (ED) en dyscalculie

• gedragsproblemen (bijv. ADHD, autisme, problemen in de executieve functies

• sociaal-emotionele problemen (bijvoorbeeld angst, onzekerheid, een negatief zelfbeeld en

problemen in de sociale interactie).

Onze doelgroep ligt in de leeftijdscategorie van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast geven wij ouderbegeleiding.

We streven ernaar om de omgeving van onze cliënten zo veel mogelijk te betrekken bij het

onderzoek en de behandeling van onze cliënten.

Bij OPB heeft iedere cliënt in principe 1 behandelaar, ook als er sprake is van meerdere

problematieken. Dit zorgt voor een vertrouwensband en stabiliteit in de behandelrelatie.